AVÍS LEGAL

A continuació detallem els termes i condicions d’ús d’aquest Lloc Web que han de seguir els usuaris. La navegació a través d’aquest Lloc Web confereix la condició d’usuari (en endavant, l’Usuari). És per això que aconsellem una lectura atenta per fer un ús correcte, ja que tota utilització contrària a l’establerta en aquest Avís legal queda totalment prohibida. La condició d’Usuari implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, i cal llegir-lo cada vegada que es proposa utilitzar el Lloc Web, ja que les condicions d’ús poden patir modificacions.

Informació general

Aquest Lloc Web té per objecte donar a conèixer informació, activitats, productes i serveis oferits per IPITIA, Institut Psicològic Internacional (en endavant, IPITIA).

Propietat intel·lectual

IPITIA és propietària dels dominis www.ipitia.com i www.ipitia.cat

Tots els continguts de les pàgines web relacionades amb aquest Lloc Web (incloent, a titol merament enunciatiu pero no limitatiu, tots els elements que conformen la apariència visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web, textos, imatges, gràfics, videos, animacions, documentació, així com els codis font de les pàgines web) estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i perteneixen a IPITIA o bé a tercers que hagin autoritzat el seu ús a IPiTIA. A aquest efecte, s’entén com Lloc Web totes les creacions incorporades i expressades per qualsevol medi o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

L’accés al Lloc Web és lliure. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a fer en tot moment un ús adequat del Lloc Web i dels continguts o serveis que inclou. A més, deu respectar en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat mencionats anteriorment.

Queda autoritzada la visualització, impresió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, els continguts i els elements insertats en el Lloc Web o a les pàgines que el conformen exclusivament per a ús personal, privat i no lucratiu per part de l’Usuari, sempre que en tot cas s’indiqui l’origen o l’autor i que, en el seu cas, apareixi el símbol del copyright o notes de propietat industrial dels seus titulars.

En cap cas l’accés a quest Lloc Web no implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dits drets per part dels seus titulars, a no ser que s’estableixi expressament el contrari. A més, no confereixen a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web o dels seus continguts diferents dels aquí expressament estableixen. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada per escrit a aquest efecte per IPITIA o pel tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web, les seves pàgines o els continguts que aquestes incorporen.

IPITIA autoritza l’establiment d’enllaços entre d’altres llocs web i el seu, sempre que es respectin les condicions següents:

  1. a) que no es creï la impressió que hi ha una relació o vinculació comercial inexistent, incloses les relacions de distribució, agència o concessió, entre IPITIA i els titulars, responsables o anunciants en el Lloc Web des del qual es crea l’enllaç;
  2. b) que no es creï la impressió que els continguts o el Lloc Web de IPITIA pertanyin o hagin estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants del Lloc Web des del qual s’estableix l’enllaç;
  3. c) que no s’ofereixi una imatge de IPITIA o dels seus productes o serveis que resulti distorsionada, hilarant, perjudicial, difamant o equivocada; i
  4. d) que l’enllaç no s’estableixi des d’un Lloc Web els continguts siguin contraris a la llei, a la moral i l’ordre públic, inclosos els que tinguin contingut pornogràfic, xenòfob, violent, delictiu o il·legal lícit.

Tot Usuari o tercer es compromet a no realitzar cap acció (inclosa la introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui dany o alteracions en els continguts del Lloc Web, així com a no intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic. IPITIA es reserva el dret a excloure’l de l’accés al Lloc Web en cas contrari.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Els continguts oferts en el Lloc Web són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a IPITIA. No substitueixen en cap cas la publicitat legal dels actes, ni les disposicions que s’hagin de publicar formalment en els diaris oficials, ni la notificació dels actes dictats per IPITIA en el si d’un procediment administratiu.

IPITIA no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

IPITIA no es fa responsable dels continguts de les pàgines o els sistemes de tercers connectats al Lloc Web mitjançant enllaços.

IPITIA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, reparar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés a aquest Lloc Web com l’ús que pugui fer de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho fa. IPITIA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació.

IPITIA es reserva la facultat d’emmagatzemar les adreces IP dels usuaris que accedeixen al Lloc Web per a la creació d’estadístiques d’accés, conèixer els moviments dels usuaris i acumular informació demogràfica àmplia en conjunt. Aquesta informació serà emmagatzemada el temps màxim que exigeix ​​la llei.

IPITIA es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Lloc Web, de la configuració i presentació i de les condicions d’aquest Avís legal.

Privacitat i protecció de dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es informa que les dades subministrades, inclòs el correu electrònic, per part dels Usuaris del Lloc Web a IPITIA s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable i destinatària IPITIA, i s’utilitzaran exclusivament amb la finalitat de donar a conèixer informació, activitats, productes i serveis oferts per IPITIA.

En qualsevol cas, el cessionari pot exercir, respecte de les seves dades, els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit a IPITIA, Carrer Aribau 245, 08006 Barcelona, ​​o enviar un correu electrònic a info@ipitia.com.