Què és AFOP®?

AFOP® és una metodologia específica desenvolupada pel Damián Ruiz, psicòleg i director de IPITIA, sorgida a partir de dècades de recerca i experimentació sobre el TOC i l’Ansietat, que ha demostrat un alt grau d’eficàcia terapèutica fins i tot en casos greus o crònics.

El mètode AFOP®, acrònim d’Activació i Focalització Pulsional, busca activar les pulsions primàries de la persona, focalitzant-les en uns objectius apassionants. Busca despertar la vida i dirigir-la cap a uns elements concrets que generin la suficient motivació, passió i sinergia com per activar els mecanismes biològics que permeten la realineació del sistema nerviós.

A través de la teràpia AFOP® el pacient va gradualment substituint la por pel valor, el raonament per l’instint, el pensament per l’acció i, en definitiva, la inhibició per la vida. Quan això ocorre, desapareix l’ansietat responsable d’obsessions i compulsions, que van disminuint en nombre i intensitat, fins a, en molts casos, arribar a la curació completa.

Perquè Analític-Experiencial

Els fonaments teòrics d’ AFOP® es troben principalment en l’Etologia (l’estudi del comportament animal) i en la Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung.

Els éssers humans compartim fins a un 98% del nostre ADN amb els micos, i quan ens oblidem que la nostra naturalesa és principalment animal comencem a sofrir. Les persones obsessives tenen un excés de predominança del logos sobre el component pulsional, és a dir, han perdut l’instint. Pensen en lloc de viure. Retornar l’instint i la pulsió a les persones representa el fonament etològic d’ AFOP®, i és una de les bases de la seva eficàcia.

No obstant això no ens podem oblidar que cada cas és diferent, que cada pacient té una història que actua també a nivell simbòlic en el seu inconscient: per aquesta raó, explorem en profunditat amb les eines de la Psicologia Analítica els aspectes de la personalitat que no s’han pogut desenvolupar i que demanen espai en la vida de la persona.

AFOP@ és un mètode Analitico-Experiencial perquè utilitza la profunditat analítica per portar-la des de la primera sessió al terreny de l’experiència concreta. Dit amb altres paraules: entendre a la persona per saber com ajudar-la a perdre la por i recuperar l’instint, a través d’experiències reals.

La nostra visió del problema

És veritat que el TOC es manifesta a través d’obsessions (pensaments intrusius reiterats no desitjats) i compulsions (rituals mentals o físics, duts a terme amb la intenció de reduir l’ansietat causada per les obsessions). No obstant això, creiem fermament que no és efectiu treballar simplement sobre els símptomes explícits, ja que el TOC és molt més que això. Molt poques fonts esmenten alguna cosa sobre la personalitat i el passat d’una persona que ho pateix, i si ho fan, parlen d’això com d’una espècie d’efecte secundari del trastorn, que simplement portaria a una mica d’ epecificada rigidesa i exigència de control. En canvi, les persones obsessives saben que existeixen molts altres aspectes de la personalitat que s’han quedat inhibits, reprimits, que la seva por té a veure no solament amb els objectes de les obsessions, sinó amb moltes altres components de la vida. Nosaltres pensem que la falta d’una vida plena, apassionada i sense por no sigui solament un efecte del TOC, sinó una de les seves causes. Ajudar a les persones a recuperar la seva essència i la seva vida fa que aquestes perdin la por (ansietat); la causa d’aquestes obsessions i compulsions que anirant desapareixent.

La unicitat d’ AFOP: diferències amb la Teràpia Cognitiu-Conductual

No és la nostra intenció criticar la tasca d’altres terapeutes que treballen cada dia amb cura, però ho volem dir amb fermesa: no compartim en absolut la visió que el paradigma congnitiu-conductual té del trastorn obsessiu, i aquesta és justament la raó que ha portat a Damián Ruíz, el director de IPITIA, al desenvolupament d’ AFOP®.

La teràpia cognitiu-conductual pretén ensenyar als pacients a manejar els símptomes, proporcionant tot un seguit de tècniques cognitives i comportamentals perquè la persona, una vegada aparegui l’obsessió, faci alguna cosa sobre aquest tema. En canvi en IPITIA pensem que si els terapeutes es limiten a ensenyar a manejar el pensament i la conducta, no estan fent res més que reproduir el patró de control i rigidesa que caracteritza el TOC. Estan intentant arreglar la peça trencada…utilitzant la mateixa peça trencada.

Una persona que pateix TOC sol passar hores rumiant i debatent temes a la presó de la seva ment, o estableix estrictes rituals conductuals que suposadament redueixen l’ansietat relacionada amb una por obsessiva. Llavors…Per què intentar estructurar encara més una ment ja tan summament saturada? Com podem demanar a un pacient que aprengui a pensar diferent quan la seva capacitat de pensar amb claredat és justament el que està afectat per una terrible ansietat de fons?

Sense abans reduir aquesta ansietat, el treball cognitiu no servirà gairebé de gens, i la prevenció de resposta (no realitzar el ritual) no es traduirà en una millora de l’estat d’ànim de la persona, sinó en una tediosa lluita en contra de la pròpia ment. El TOC es manifesta a nivell cognitiu, però no és un problema cognitiu. Si solament es treballa a nivell cognitiu, l’ansietat simplement canviarà d’objecte, i apareixerà una nova obsessió, com refereixen molts pacients. Per aquesta raó la metodologia AFOP® no se centra a treballar els símptomes, sinó a reduir dràsticament l’ansietat que els causen. No tractem d’ajudar-te a manejar els símptomes, treballem perquè desapareguin. En definitiva, no exposem als pacients de forma directa a les seves pors, sinó els entrenem i ajudem perquè aconsegueixin objectius reals, la qual cosa, implícitament, haurà significat vèncer a aquestes pors.

Per què la teràpia AFOP® funciona

L’ansietat és la resposta fisiològica de l’organisme a la por: la metodologia AFOP® té com a objectiu la implementació dels mecanismes biològics que permeten a l’individu enfrontar-se als estímuls externs i interns sense obtenir com a reacció una resposta límbica no adequada a la situació, és a dir, sense por innecessària.

Considerem els símptomes del TOC com el producte d’una falta de canalització d’energia vital: quan a través de la teràpia aquesta energia s’Activa i Focalitza a través de la Pulsió, el cervell té una alternativa a la reiteració del pensament i les obsessions es redueixen.

Reduir l’ansietat (causa d’obsessions i compulsions) passa necessàriament per treballar amb aquells aspectes que gens tenen a veure amb la cognició: els instints primaris i les pulsions. Si no despertem i canalitzem l’agressivitat, l’energia sexual, la passió, el desig, la creativitat, la imaginació, la sensualitat, l’organisme no tindrà cap alternativa a la reiteració del pensament i del comportament. En canvi, quan ho fem, l’ansietat es redueix, i les obsessions i les compulsions baixen progressivament tant d’intensitat com de freqüència. La conseqüència és que la persona comença a viure en lloc de pensar, i gairebé per si sola introdueix comportaments i pensaments més adaptatius.

A través de les sessions individuals, grupals i d’una sèrie d’activitats externes pactades amb un terapeuta, la persona va identificant i entrenant les seves àrees deficitàries, de manera que es puguin dur a terme aquells canvis en l’estil de vida que alliberaran al pacient de la por i de la inhibició, de manera que els símptomes puguin començar a disminuir, fins a, en molts casos, a desaparèixer del tot.

Com serà la teràpia

La metodologia AFOP® no té un protocol estricte, ja que considerem imprescindible flexibilitzar molt la teràpia i trencar amb els límits establerts i els protocols estrictament pautats, que no fan més que reproduir els mateixos patrons de rigidesa propis dels trastorns obsessius.

No obstant això existeixen objectius i eines que són part integrant de la teràpia, i que en la gran majoria de casos constitueixen l’envergadura del tractament:

  • En les primeres sessions individuals (presencials o online) ens dediquem a identificar el problema amb un diagnòstic clar, les seves causes, les àrees d’inhibició, els aspectes de la personalitat que s’han quedat reprimits i que causen l’ansietat responsable d’obsessions i compulsions.
  • El desbloqueig d’aquesta ansietat comença a través d’exercicis d’Activació Pulsional específics de AFOP®, tant en la consulta com fora, amb la finalitat de tornar a activar la biologia de l’individu, la qual cosa nosaltres anomenem instint.
  • Terapeuta i pacient pacten activitats externes, que resultaran imprescindibles i és part integrant de la teràpia.
  • Es treballen aspectes d’un mateix identificats com bloquejats o deficitaris (fermesa, decisió, sexualitat, sensualitat, creativitat…) a través d’una gran varietat d’estímuls i exercicis proposats pel terapeuta.
  • S’animen els pacients a la participació a les sessions de Workout de finalització de setmana, amb la idea que puguin anar enfrontant-se a les seves pors d’una forma innovadora, contundent i eficaç.
  • S’aclareixen els objectius vitals de la persona, i, finalment, se’ls ajuda a aconseguir-los (PPT), de manera que l’ansietat i l’energia es canalitzen en objectius apassionants, evitant així cada vegada més la reiteració del pensament i del comportament.
  • La persona s’enfronta a les pors obsessives i els supera a través d’un canvi en l’estil de vida que permet activar i focalitzar les pulsions cap a objectius i experiències reals.

No obstant això, cada cas és únic, i requereix una atenció individualitzada, i és per això que els nostres terapeutes utilitzen les eines d’ AFOP® de la forma i en l’ordre més adequat a cada persona.

La metodologia AFOP® permet reduir d’una forma satisfactòria per als pacients o guarir completament els símptomes obsessius aproximadament en un 80% dels casos tractats fins avui.

Les teràpies tenen en general una durada incluída d’entre 6 i 24 mesos, depenent del cas, de l’edat del pacient, de l’evolució del trastorn i, sobretot, de la implicació del pacient en la teràpia.

La implicació dels psicòlegs de IPITIA en el procés terapèutic és màxima i integral, i no es limita a un simple diàleg entre logos. No obstant això, som molt exigents amb els nostres pacients: guarir un trastorn obsessiu requereix canvis substancials en l’estil de vida de qui ho pateix, i per tant voluntat i valentia.

El TOC es pot guarir, i AFOP® representa una oportunitat innovadora i eficaç perquè això ocorri.

POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES
93 528 23 53

IPITIA NEWSLETTER

Vols rebre les notícies més rellevants del nostre centre?

T’informem de totes les novetats cada mes: noves activitats, tallers, xerrades i conferències, notícies del nostre centre, articles del nostre equip i molt més. Subscriu-te gratuïtament!