AVÍS LEGAL I DE PRIVACITAT

 

DADES IDENTIFICATIVES: En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que el responsable d’aquest domini web www.ipitia.com és ORIOCC GLOBAL, SL amb CIF B62359336, nº de col·legiat 7884 i direcció al C / Aribau, núm 245, Entlo 1ª, CP 08021, Barcelona, ​​inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 33066, foli 180, núm inscripció 4, full B221533. Pot contactar amb el responsable a l’adreça postal indicada, al telèfon 935282353 o al correu electrònic info@ipitia.com.

PROTECCIÓ DE DADES:

ORIOCC GLOBAL, SL és responsable de la gestió de les seves dades personals conforme al Reglament del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i en el que no estigui disposat, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.

 

Les dades personals que ens faciliti seran utilitzades exclusivament amb finalitat administrativa (gestió i administració de la seva terapia a IPITIA) , demanant dades relacionades amb nom i cognoms, DNI, correu electrònic, adreça postal, número de telèfon, dades bancàries i tots els que siguin necessaris per gestionar la contractació del servei. Les dades s’emmagatzemaran en una base de dades informatitzada i es conservaran segons els terminis que la llei estableix.

 

Segons l’article 12, del Reglament del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, es porta a terme el deure d’informació i mitjançant la signatura d’aquest document, segons l’article 6 de la LOPD, l’interessat consent que les dades personals facilitades pel mateix s’utilitzin exclusivament per a la finalitat descrita en el paràgraf segon d’aquest escrit. En cas que una autoritat pública requereixi dades personals de l’interessat per a fins d’interès públic, el responsable del tractament, per imperatiu legal, podrà facilitar les dades de l’interessat.

 

Les dades personals facilitades per l’interessat, no se cediran a tercers sense el consentiment de l’interessat llevat dels casos estrictament necessaris per dur a terme el servei correctament.

 

D’acord amb els articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Reglament del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació en l’adreça postal C / Aribau, núm 245, Entlo 1ª, CP 08021, Barcelona al telèfon 935.282.353 o al correu electrònic info@ipitia.com.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: ORIOCC GLOBAL, SL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio , vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ORIOCC GLOBAL, SL o bé de les seves llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ORIOCC GLOBAL, SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ORIOCC GLOBAL, SL Vostè podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de ORIOCC GLOBAL, S.L

 

ÚS DE COOKIES: ORIOCC GLOBAL, S.L registra les adreces IP (que tota persona connectada a Internet té) per a fins exclusivament interns, com estadístiques d’accés. ORIOCC GLOBAL, S.L utilitza una galeta que únicament emmagatzema aquesta adreça IP de l’usuari com estadística d’accés. L’adreça IP per a un mateix usuari és diferent d’una connexió a Internet a una altra, de manera que el Client / Usuari no ha de preocupar-se per si ORIOCC GLOBAL, S.L “rastreja” els seus hàbits de navegació. En aquesta cookie no s’emmagatzema cap tipus de dada sensible com contrasenyes, adreça de correu electrònic, etc., només l’adreça IP.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: ORIOCC GLOBAL, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

MODIFICACIONS: ORIOCC GLOBAL, SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

ENLLAÇOS: En el cas que en www.ipitia.comse disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ORIOCC GLOBAL, S.L no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ORIOCC GLOBAL, SL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D’EXCLUSIÓ: ORIOCC GLOBAL, SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús .

 

GENERALITATS: ORIOCC GLOBAL, S.L perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: ORIOCC GLOBAL, S.L podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre ORIOCC GLOBAL, S.L i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals del partit judicial que correspongui.