Els nostres resultats

En aquesta prova pilot hem volgut evaluar l’eficàcia del mètode AFOP en el tractament del TOC. La nostra hipòtesi va ser que els clients millorarien de forma significativa després d’un mínim de 3 mesos i un màxim de 2 anys i mig de tractament amb el mètode AFOP.

Índex de continguts de l’article

Cómo ayudar a alguien con TOC

Participants

S’han recollit dades de 33 participants, 22 homes i 11 dones. Tots els participants tenien entre 14 i 53 anys.

S’ha pregat informació als participants sobre la durada de tractaments previs, l’inici del seu TOC, així com la durada del seu tractament a IPITIA (aquesta informació s’ha confirmat amb les dades del nostre programa d’administració de clients Salucenter).

Els participants han estat reclutats des del nostre centre IPITIA després d’un tractament de mínim 3 mesos amb el mètode AFOP per un trastorn obsessiu compulsiu.

Mètode

Les dades han estat recollides a través d’un qüestionari d’autoavaluació, dissenyat per IPITIA, que es diu “Escala d’Auto-Avaluació”.

Aquest qüestionari demana informació sobre la severitat dels símptomes de TOC a l’inici del tractament en IPITIA (0-100; “100” sent el més sever i “0” no tenir cap símptoma, i el nivell actual de severitat (0-100). El qüestionari també pregunta als clients que avaluïn en quina mesura el mètode AFOP és diferent respecte a altres tractaments per TOC en una escala Likert de “1” (completament diferent) a “5” (molt semblant). A més, se li demana a els clients si tenien esperança en curar-se completament dels seus símptomes del TOC (1 = “Sí”, 2 = “No”, “No estic segur / a”) tant les raons perquè van triar aquesta opció (pregunta oberta).

Finalment se’ls demana als clients si saben quin estil de vida que han de dur per superar el TOC (1 = “Sí”, 2 = “Parcialment”, 3 = “No”.)

Resultats

S’ha realitzat una prova T de mesures repetides (Repeated Measures T-Test) per a comprovar si els participants van mostrar una reducció en severitat de símptomes del pre-tractament (Nivell Previ) al moment d’avaluació (Nivell Actual). Va haver-hi una reducció en la severitat dels símptomes del Nivell Previ (M = 86.52, SE = 12.15), al Nivell Actual (M = 28.97, SE = 13.52). La reducció va ser significativa (M = 57.55, SE = 18.72, p < 0.0001).

Això significa que els clients van baixar una mitjana de 57.55 punts a la escala de severitat dels símptomes, una millora important. Els clients estaven en un nivell actual de 28.97, oposat a 86.52 a l’inici del tractament.

Estadístiques
Mitjana   N   Deviació Est.   Error Est. Mitjà   
Pair 1  NIVELL PREVI 86,523312,1502,115
 NIVELL ACTUAL  28,973313,5242,354

 

Els participants van considerar que el mètode AFOP va ser entre “molt diferent” i “completament diferent” d’altres mètodes (M = 1.79, SE = 0.79).

 

AFOP diferent
Mitjana   N   Deviació Est.  
1,7629,786

resultats estudi d'esperanzça de curació del toc

La majoria dels participants tenia esperança en curar-se por complet (N = 28, 84.4%), 2 participants no tenien esperança (6.1%) y 3 no estaven segurs (9.1%).

Els participants referien les següents raons per les que estaven esperançats:

 • “Crec en el meu terapeuta, el mètode i les meves pròpies capacitats per superar aquest problema..
 • “Perquè ja hi ha hagut molts avenços i la teràpia es sent molt diferent.”
 • “Perquè la meva ansietat s’està reduint.”
 • “Perquè la millora ha sigut molt gran en poc temps i amb l’anterior psicòleg mai havia tingut milloria per un temps continuat.”
 • “Segur, bons professionals, molta proximitat, intel·ligència”.
 • “Perquè he estat moments sense res d’ansietat”.

Els participants que no estaven esperançats o que no estaven segurs referien les següents raons:

 • “Perquè quan estic bé penso que sí, i quan estic malament penso que no”.
 • “Em costa creure-ho”.
 • “Perquè a vegades encara sento ansietat”.
 • “Del tot no (al 5% si), crec que sempre hi ha alguna por”.
 • “Perquè 14 anys són massa llargs i he perdut l’esperança”.

 

Té esperança de que es curarà completament d’aquest TOC?
Freqüència  Percentatge  Percentatge Cumulatiu   
Vàlid   No26,16,1
2884,890,9
No estic segur/a 39,1100,0
Total33100,0

 

La mojira de les persones sabía que tipus d’estil de vida havia de portar per superar el TOC (N = 23, 69.7%), 8 participants ho sabíen parcialment (24.2%), 1 no ho sabia (3%) i una persona no va complementar aquesta pregunta.

 

Sap què estil de vida ha de portar per superar el TOC?

Freqüència  Percentatge   Percentatge cumulatiu
Vàlid12369,771,9
2824,296,9
313,0100,0
Total3297,0
Sense complementar  9913,0
Total33100,0

resultats coneixement estil de vida amb toc

Discussió

Aquests són els resultats de la nostra prova pilot que va prèvia a una investigació més formal. Actualment estem duent a terme una investigació interna en què mesurem la severitat dels símptomes a l’inici del tractament amb un qüestionari estructurat i validat, l’STAI, i també com a mesura estandarditzada repetir cada 3 mesos fins a finalitzar el tractament.

A més, estem en contacte amb la Universitat de Barcelona per iniciar una investigació continuada per comprovar la validesa i eficàcia del mètode AFOP.

Coneix més sobre com tractem el TOC

Teràpies de tractament de TOC adaptades a les teves necessitats

CONTACTA AMB NOSALTRES
(+34) 935 282 353(+34) 637 669 160

o escriu-nos amb el teu número de telèfon i quan vols parlar, i et trucarm nosaltres, sense cost per tu